Saturday, February 26, 2011

Տեխնոլոգիայի Ֆեմինիստական Փոխանակում: Վերապատրաստել կանանց ՏՀՏ–ների օգտագործմանը ֆեմինիստական տեսանկյունից (English version follows)


Քննարկումը նվիրված էր տեխնոլոգիայի վերասահմանմանը կանանց հզորացման և իրենց իրավունքների խթանման համար։ Այն գլխավորում էին երկու հկ–ներ ` ՏեխնոլոգիայիՖեմինիստական Փոխանակում (FTX) (http://ftx.apcwomen.org) և Isis-WICCE(http://www.isis.or.ug). FTX–ը կազմակերպում է դասընթացներ Աֆրիկայի, Կամբոջայի,Խաղաղ օվկիանոսյան Ասիայի և Լատինական Ամերիկայի կանանց համար՝ ուշադրությանկենտրոնում ուենալով ինտերնետային եւ սոցիալական հաղորդակցման հաստատումը։ Հկ–ինպատակն է ամրապնդել կանանց իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունների ուժերը՝հասնելու օրենսդրական և քաղաքական ձեռքբերումների, երաշխավորել, որ կանայք շահում են ՏՀՏ–ից և ապահովել կանանց համար ոչ ռիսկային միջավայր սոցիալական ցանցերում։
Isis-WICCE
–ն (http://www.isis.or.ug) աշխատում է Սուդանում, Ուգանդայում և Նեպալում,որտեղ կանայք մեկուսացված են միմյանցից և փակված իրենց տներում։ Հկ–ն ներդրում էտեխնոլոգիայի՝ հիմնականում բջջային հեռախոսների ձեռք բերման գործում, բաժանում է դրանքկանանց՝ խրախուսելով ձայնագրել կամ զանգահարել կհ–ի կենտրոն և պատմել իրենց դեմ գործադրված բռնության մասին։ Կազմակերպությունը ոգևորում է կանանց պատմել իրենցպատմությունները ռադիոյում և պատրաստում է հեռուստադրամաներ հիմնված այդ պատմությունների վրա՝ որպես գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջոց։ Հկ–ն նաևպատրաստել է համաժամանակյա թարգմանության սարքավորում՝ անգլիախոս և ֆրանսիախոսկանաց միմյանց հետ հաղորդակցվելու համար։
Քննարկումը նաև ներկայացրեց տեխնոլոգիայի միջոցով բռնության տարածման դեմ կազմակերպված իրենց նոր արշավը (http://takebackthetech.net)։

Կարծում եմ, գենդերային բռնության դեմ պայքարի և կանանց՝ իրենց իրավունքների և դրանց հանդեպ սեփականատիրության գիտակցության զարգացման հույժ կարևոր առաքելությունից բացի, նշված հկները բարձրացնում են նաև զարգացած եւ զարգացող երկրների միջևտեխնոլոգիական անհավասարության հարցը.։ Երկու հկ–ներն էլ աշխատում են աղքատերկրներում բնակվող կանանց համար, որտեղ ֆինանսական եւ ենթակառուցվածքայինարգելքները սահմանափակում են տեխնոլոգիայի հասանելիությունը։ Isis-WICCE–ի ներկայացուցիչը նշեց, որ տեխնոլոգիաների զարգացման առաջատար երկրները պետք է հաշվի առնեն աղքատ երկրների օգտվողներին գների և տեխնոլոգիական ծրագրային արագընթաց փոփոխությունների հարցում։ Հկ–ների գործունեությունը խոսում է նաև կանանցտեխնոլոգիաների օգտագործման դեմ առկա սոցիալ մշակութային կողմնակալության մասին։ Իպատասխան այն հարցին «Արդյոք կանանց նկատմամբ բռնությունն ավելացել կամ նվազել է այներկրներում, որտեղ սկսել են օգտագործել տեխնոլոգիաները» քննարկման ղեկավարներից մեկընշեց, որ տղամարդիկ հիմնականում կամ կնոջ ձեռքից վերցնում են հկ–ի կողմից տրված հեռախոսը, կամ ոչնչացնում են այն։

Feminist Tech Exchange: Training women for ICT strategic use with a feminist perspective.

The panel was devoted to reclaiming technology for women’s empowerment and promotion of their rights. It was led by two NGOs: Feminist Tech Exchange (FTX) (http://ftx.apcwomen.org) and Isis-WICCE (http://www.isis.or.ug). FTX organises trainings for women in Africa, Cambodia, Pacific-Asia and Latin America which focus on using the internet and social networking. They aim at strengthening the capacity of women’s rights organisation to reach policy and political achievement; guaranteeing that women benefit from ICT; and safeguarding non-risky environment for women in social networking sights.

Isis-WICCE (http://www.isis.or.ug) works for women in Sudan, Uganda and Nepal who are confined to their homes and are isolated from other women. The NGO invests in technology, chiefly in mobile phones, gives them to women and encourages recording or calling to the NGO centre and tell when violence is used against them. They encourage women to go to tell their stories to the radio and develop video dramas as means to combat gender violence. The NGO also developed simultaneous translation equipment for Anglophone and Francophone women to be able to communicate with each other.

The panel also concentrated on the launch of a campaign to stop the spread of violence through technology(http://takebackthetech.net).

With the most important mission of combating against gender violence and raising women’s consciousness and ownership of their rights, I think, the NGOs also raise the question of technological inequality among developed and developing countries. Both of the NGOs work for women in poor countries where financial and infrastructure barriers limit the availability of technology. The panel leader from Isis-WICCE mentioned that countries leading technological development should also consider the users of poor countries in terms of prices and upgrading technology software. The activities of the NGOs also highlight socio-cultural bias for women use of technology. While answering to the question “Is the violence against women increasing or decreasing in the countries that started using technologies?”, the panellist mentioned that partners generally compromise or destroy the phones given by the NGO.


http://www.youtube.com/watch?v=DCwK8Y1Unr4&feature=player_embedded

No comments:

Post a Comment